Aktiviteter og Bussen / Bliv frivillig i Aktivitetshuset i Odder

Frivillig i aktivitetshuset i Odder

 

Bliv en del af et fællesskab i en jævn og rar atmosfære, put meningsfyldt indhold i din hverdag i dagtimerne, glæd andre og glæd dig selv – kort sagt gi’ og få igen.

Aktivitetshuset er Odder Kommunes aktivitets- og mødested for selvhjulpne borgere fra det fyldte 60. år samt førtidspensionister. Huset bygger på brugermedindflydelse og stor grad af brugerstyring med frivillighed som omdrejningspunkt.                                                              

N.B.: Også personer under 60 år er velkommen til at gi’ en hånd med som frivillig.


Interesseret ??:                                                                                                                                                     
Ved at klikke dig videre rundt på vores hjemmeside her, kan du læse mere om Aktivitetshuset; og / eller måske endnu bedre, kan du komme og besøge os og høre nærmere om frivillige tjanser. Ring evt. og lav en aftale med Kontaktudvalget (KU), der endvidere kan formidle videre kontakt til relevante kontaktpersoner.
Vores tlf.nr. er 8780 3540
og vores adresse er: Ålykkecentret 5, 8300 Odder
e-mailadressen er aktivitetshuset@odder.dk

Vi ser frem til at høre fra dig !!

Hent pjece
Klik på billedet herunder for at hente pjecen Frivillig i Aktivitetshuset 


 
 
4c8cb7186635412092010.gif
frivillig i aktivitetshuset
I stedet for det her!!
 
 
Aktivitetshuset | Ålykkecentret 5, 8300 Odder  | Tlf.: 87803540 | aktiv.hus@gmail.com