Aktiviteter og Bussen / Praktiske aktiviteter for frivillige
Praktiske aktiviteter for frivillige

Hører du til dem, der ikke har lyst til at lave håndarbejde, men gerne vil have noget praktisk at foretage dig; har du overskud til og glæde ved en aktivitet, der tilmed glæder andre, og vil du mærke, at der er brug for dig, så se her:

De mange opgaver, der skal gøres, for at Aktivitetshuset fungerer og er et spændende sted at komme, betragter vi som praktiske
aktiviteter……aktiviteter du kan deltage i, stort set i det omfang, der
passer dig - du kan have en fast ugentlig eller hver 2. ugentlig vagt,
eller du kan stå som afløser. De praktiske aktiviteter er mange og forskellige:

Blomsterpasser ("grønne fingre")  Bibliotekstovholder (registrering,
systemsætter)  Chaufførtjans ("Vennernes bus") 
Igangsætter ("tovholder" og kontaktperson for et hold- eller en temaaktivitet)
 Kioskvagt (indkøb, salg, regnskab m.v.)  Køkken- /cafétjans (stå for formiddagscafeen, eftermiddagskaffen, holde det lille - / finværkstedets køkken, bagehold)  Pedeltjans (bordflytning, forefaldende mindre reparationer og vedligeholdelsesopgaver) Receptions-vagt (telefonpasning, "Diamantbur"s- og billetsalg, kopiering, rundvisning m.m.)  Udvalgsarbejde
(Kontaktudvalg, PR-udvalg, Udflugts-udvalg, Arrangements-udvalg,
"Vennernes bus"-udvalg, Interiør-udvalg)  Middagscafé-vagt
(hjælp og servering i middagscafeen "Ålykke-Cafeen" tlf 30843444.

Er du interesseret i at være med på en praktisk aktivitet eller ønsker
at vide mere om aktivitetens opgaver og muligheder, så læs
folderen "Frivillig i Aktivitetshuset", kontakt aktivi-tetens kontaktperson
(se bladrepanel ved receptionen), Kontaktudvalget eller personalet.
 
Brugerbetaling: Som deltager udelukkende på praktisk aktivitet er
du brugerbetalingsfri; deltager du desuden også på øvrige hold-
/tema-aktiviteter, betaler du her brugerbetaling (grundbeløb +
aktivitetstakst) på lige fod med de øvrige deltagere.
Stjålet fra www.torbengeist.dk
Aktivitetshuset | Ålykkecentret 5, 8300 Odder  | Tlf.: 87803540 | aktiv.hus@gmail.com