Aktiviteter og Bussen / Aktivitetsbeskrivelse
BILLEDMALING /
TEGNING / AKVAREL:
Kan du li’ at udfolde dig kreativt i hyggeligt
selskab, så har du her muligheden.
Vi henvender os ikke til de professionelle, men til de, som holder af at t
tegne, male og måske ønsker at
modtage gode råd og vejledning.
v/ Jytte Schriver.
Husk selv at medbringe materialer.
Sted: Finværkstedet ●
Tid: Mandag kl. 09:00-12:00
Deltagerantal: Min. 4 - max. 15
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)

BILLARD:
Nu er der mulighed for at få et spil billard i Palmehaven. Der er flere spil bil-
lard, vi har fået spillereglerne over de forskellige spil, de er hængt ved bil-
lardbordet, samt køen og en jordemoder. Kegler og kugler fås ved Recep-
tionen og her skal de afleveres igen, når man er færdig med at spille.
Tilmelding den 28. august eller i Receptionen: Hvilken dag du kunne tænke
dig at spille, formiddag eller eftermiddag.
Sted: Palmehaven
Tid: Mand., Tirsd., Onsd., Torsd.: kl. 09:30-11:30 og kl. 13:00-15:00
Deltagerantal: Min 2 - Max 4 på hvert hold
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
HJÆLP TIL IT
Vi kan tilbyde hjælp til at bruge IT, dvs.
tekstbehandling og andre kontor-
programmer, e-mail og internet
(herunder digital post og netbank).
Du skal selv medbringe egen PC
, med Microsoft styresystem
Windows styresystem.
Til kontorprogrammer anven-
des Microsoft Office eller
Libreoffice eller OpenOffice.
For at få det bedste ud af
kurserne bedes du tilmelde
dig det kursus der er
mest egnet til dig.
Vi tager en snak med dig, om
hvilket kursus der er bedst egnet til dig.
Ledere: Poul Sejersbøl, John Rosenhøj, Henrik Riishøj og
Tom Møller Jensen
Begyndere: Lær at bruge digital post, Borger.dk, NemID og lidt
Internet. IT til hverdagsbrug.
Lettere øvede: Lær dybere brug til IT, fx : Køb på nettet, sikker-
hed, Tekstbehandling mm.
Øvede: Opdateringer, installation af programmer, Office-program-
mer mm.
Sted: IT-Lokalet
Tid: Hold 1: Mandag kl. 09:00 - 10:15, Begyndere -Poul
Hold 2: Mandag kl. 10:30 - 11:45, Lettere øvede - Poul
Hold 3: Mandag kl. 13:00 - 14:30, Individuel - John
Hold 4: Onsdag kl. 09:30 - 11:30, Øvede - Henrik
Hold 5: Torsdag kl. 09:00 - 11:00, Begyndere - Tom
Hold 6: Torsdag kl. 11:30 - 13:30, Lettere øvede - Tom
Deltagerantal: 3 - 5 på hvert hold (Bestemmes af holdleder)
Deltagerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
”DRILLER DIN BÆRBARE COMPUTER”
Går Skærmen i sort eller er der noget, du ikke kan klare, når du sid-
der med din bærbare computer?.
Kontaktudvalget har fået en frivillig supporter, Henrik Riishøj, til at
give råd og vejledning vedr. computeren.
Så kan man henvende sig i Receptionen for at bestille tid til en
aftale med Henrik den første mandag i måneden i Stor-Klubrum.
Ovenstående tilbud er kun for brugere af Aktivitetshuset.
 
ENGELSK: - let øvede -Hold 1
Til alle, der synes, de mangler viden og forståelse af det engelske
talesprog samt egne færdigheder i sproget, henvender dette hold
sig.
v/Inge Schriver Jensen
Sted: Lille Klubrum ● Tid: Tirsdag kl. 10:30 - 12:00
Deltagerantal: Min. 4 - max 10
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
ENGELSK: - let øvede - HOLD 2:
Til alle, der synes, de mangler viden og forståelse af det engelske
tale-sprog samt egne færdigheder i sproget, henvender dette hold sig.
v/Eva Bundsgaard
Sted: Lille Klubrum ● Tid: Onsdag kl. 9:00-10:15
Deltagerantal: Min. 8 - max. 10
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
ENGELSK: - for mere øvede - HOLD 3:
Velkommen til en ny engelsksæson. På holdet koncentrerer vi os
om at øve det engelske sprog, så du tør udtrykke dig på engelsk –
og sagtens bliver forstået. Vi bruger bogen ”Engelsk til rejsebrug og
daglig tale” og et hefte med systematiske grammatik- og oversæt-
telsesøvelser. ”To speak or not to speak – that’s the question” –
men vi prioriterer humor og socialt samvær højt.
v/ Hans Frederiksen.
Sted: Store klubrum ● Tid: Onsdag kl. 10:00-11:15
Deltagerantal: Min. 4 - max. 21
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
FILTNING/HOBBY:
Nålefilt på filteplade eller
punge - puder
og uldfilt og små ting i vådfilt
(sæbevand).
Er der en dag vi ikke vil filte kan
vi måske lave noget quiltning/papirklip.
v/ Ilse Rasmussen
Sted: Finværkstedet
Tid: Tirsdag kl. 12:30-15:30
Deltagerantal: Min. 4 - max. 12
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
Der vil hver gang være en igangsætter tilstede for vejledning i brug af mask-
inerne. Der udarbejdes ikke træningsprogrammer til denenkelte deltager eller
til gruppen.
Der er ingen bademulighed i forbindelse med træningen.
Påklædning: Tøj du frit kan bevæge dig
og svede i.
Det er kun muligt at være tilmeldt ét hold ad gangen.
v/ Inge Fauerholm hold 1).
Else Marie Christensen/ Jutta Frederiksen (hold 2)
Jette Brinch (hold 3).
Erna Andersen / (hold 4).
Sted: Ålykkecentrets træningslokale.
Tid: HOLD 1 - mandag kl. 12:00 - 13:00
HOLD 2 - tirsdag kl. 12:00 - 13:00
HOLD 3 - tirsdag kl. 13:00 - 14:00
HOLD 4 - torsdag kl. 12:00 - 13:00
Deltagerantal: Min. 4 – max.10 på hvert hold.
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb).
 
FINVÆRKSTEDET:
Finværkstedet er et åbent værksted for alle; du kan komme og gå
præcis, som det passer dig. I finværkstedet finder du rum til at
afprøve og udfolde dig kreativt, lave hvad du har lyst til, tage dit eget
arbejde med eller starte et nyt her. Samtidig er der rig mulighed for
at få en sludder og hyggeligt samvær.
Finværkstedet har for en del af ugen tilknyttet igangsætter.
OBS: 1⁄2-delen af lokalet ”finværkstedet” vil på visse tider i løbet af
ugen være forbeholdt forskellige holdaktiviteter.
Sted: Finværkstedet
Tid: Mandag-torsdag kl. 9:00- 15:45, fredag kl. 9:00-12:00
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
FOREDRAG:
Mandags-foredragene vil også denne sæson komme til at omhan-
dle mange forskellige foredragsholdere. Rejseberetninger, fortæl-
linger fra et aktivt liv og meget andet vil være på programmet.
Ideer modtages gerne.
Foredragsprogrammet offentliggøres både på opslagstavlen og på
”ta’-med-hjem-ark”, som kan fås i receptionen.
Vel mødt til hyggelige mandagstimer.
v/ Hanne Jensen /Finn Larsen / Inger Liboriussen og /Martin
OBS:
Mandags-foredragene kører efter nedenstående principper:
Foredragssæsonen omfatter hele året.
Til sæsonen kan tilmeldes max. 130 deltagere.
Tilmelding til sæsonen sker fra den 28. august kl. 09.00.
Til dækning af (materialeudgifter) skal der senest den 3. møde-
dag indbetales 200 kr.
Mødetid til de enkelte foredrag for tilmeldte deltagere er se-
nest kl. 13:30.
Øvrige brugere af Aktivitetshuset kan til de enkelte foredrag
møde op kl. 13:30, og mod forevisning af gyldigt medlemskort
samt ved betaling af 30 kr., besætte ledige pladser(op til max
130). / Kontaktudvalget og Foredragsudvalget.
Sted: Cafeen ● Tid: Mandag kl. 13:40 - 15:40
Mødetid: Senest kl. 13:30 ● Deltagerantal: Max 130
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
Fast materialeudgift: 200,- betales senest 3. mødegang
Entrepris er kr.: 5,00 pr. gang for alle
 
FRANSK:
Der lægges vægt på ukompliceret fransk, der skal kunne
bruges på ferieturen, og der forlanges ikke de store
færdigheder, selvom et vist kendskab til sproget vil gøre
det lettere at være med. Som igangsætter vil jeg be-
stræbe mig på at imødekomme deltagernes
forskellige baggrunde, ønsker og behov.
Der arbejdes foruden en lærebog, med
forskellige materialer, og de lægges mest
vægt på det talte sprog, der ikke nødvendig-
vis behøver at være fejlfrit eller korrekt
udtalt for at blive forstået.
v / Hans Frederiksen.
Sted: Tusindfryd
Tid: Tirsdag kl. 9:00-10:25 ● Deltagerantal: Min. 4 - max. 9
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
GLASKUNST:
Kunne du tænke dig at lave dine egne smykker, lysestager og fade
i glas, helt fra bunden, så er der her mulighed i Hulen om manda-
gen kl. 09:00 - 12:00 og om tirsdagen i Hulen fra kl. 09:00 til kl.
12:00
v/ Sonja Overgård/ Mona Andersen ● Anna Ipsen/ Ruth Jensen
Sted: Hulen ● Tid: Mandag kl. 09:00 - 12:00 Hold 1
Sonja Overgård/Mona Andersen
Tirsdag kl. 09:00 - 12:00 Hold 2 Anna Ipsen og Ruth Jensen
Deltagerantal: Min. 4 - max. 8
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
”MIT ARBEJDSLIV”:
Forskellige personer fortæller om deres barndom, uddannelse og
hvilken beskæftigelse, de senere hen i livet har udført som deres
livsgerning. Mange har gennemført en uddannelse i en bestemt ret-
ning, men måske har tiden eller andre omstændigheder medført, at
personen har beskæftiget sig med noget helt andet som sin livsop-
gave. Der vil komme mange, spændende indledere, der vil lægge
op til en efterfølgende drøftelse. Der er lagt op til nogle gode og
givende møder med nogle af de personer, som vi kender fra
bybilledet, men som vi måske aldrig har været i kontakt med
tidligere. Kom og hør på nogle spændende livsforløb og nogle mor-
somme hverdagshistorier, som løsner op for smilebåndet.
N.B.: Udgiften til indledere er at betragte som aktivitetens materi-
aleudgift (engangsbeløb).
v/ Knud Appel
Sted: Store klubrum ● Tid: 2. fredag i måneden kl. 9:30- 11:30
Deltagerantal: Min. 25 - max. 50
Brugerbetaling: 1⁄4 aktivitetstakst (+ grundbeløb)
Fast materialeudgift: 75,- kr. - betales 1. mødegang
 
PATCHWORK / QUILTNING / APPLIKATION:
Er du lidt af en ”stof-narkoman”, vil det måske være en god idé for
dig at mødes med andre, der har samme mani med at samle på
smukke stoffer.
På holdet for patchwork kan du sy på maskine eller
i hånd – bruge nye og gamle stoffer – mønstrede
og ensfarvede.
Vi kombinerer gamle traditioner med nye teknikker,
og du bestemmer selv, om du vil sy mindre ting
eller gå i gang med et større tæppe
– det er helt op til din egen fantasi og tålmodighed.
v/ Else Kimose.
Sted: Finværkstedet
Tid: Onsdag kl. 9:00-11:30
Deltagerantal: Min. 6 - max. 15
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
 QIGONG:
Fredag fra kl. 09:30 - 12:00 er der Qigong for alle der gerne vil
lave denne form for bevægelse.
Qigong betyder energi, bevægelse og foregår i et meget roligt og
stille tempo.
Der vil blive undervist i meget enkle øvelser, alle kan deltage i
uden kendskab til f eks. motion eller anden form for bevægelse.
Synshandicap er ingen hindring for at være med til qigong.
Beklædning: Løst afslappet tøj.
v/Margrethe Andkjær
Sted: Multirum
Tid: Hold 1 : Fredag kl. 09:30 - 10:30, Hold 2: Fredag kl. 11:00 - 12:00
Deltagerantal: 14
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
NB! QIGONG starter fredag den 8/9 2017
 
KNIPLING:
Knipling er en rar hobby i den tredje alder, og det er ikke så svært,
som det ser ud. Du kan lave pynte-ting til såvel bord, væg som vin-
duer - for ikke at forglemme ting til garderoben.
v/ Maren Markussen.
Sted: Hulen
Tid: Torsdag kl. 12:30-15:30
Deltagerantal: Min. 12 - max. 15
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
LÆSEGRUPPE:
Du har måske læst en god bog eller en artikel, set en god film,
overværet et godt foredrag, hvis emne har optaget dig, så kom og
del oplevelsen med os andre.
Vi vil diskutere emnet bredt og under
hyggelige former
over bordet. Midtvejs får vi en
kop kaffe med brød.
v/ Hanne Haastrup
Sted: Store klubrum
Tid: 3. fredag i måneden
kl. 9:30- 11:50
Deltagerantal: Min. 8 - max. 12
Brugerbetaling: 1⁄4 aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
PORCELÆNSMALING:
Holder du af at male på porcelæn, og har du lyst til at udfolde dig i
selskab med andre med samme interesse, så er muligheden hér.
v/ Anne Marie Lahn (Tovholder).
OBS: Farver o.lign. indeholdende bly må ikke anvendes på holdet /
i huset – jf. i øvrigt husets arbejdsmiljøpolitik bl.a. vedr. anvendelse
af stoffer og kemikalier.
Sted: Hulen
Tid: Mandag kl. 12:30 - 15:30
Deltagerantal: Min. 4 - max. 12 på hvert hold
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
SAMVÆRSGRUPPEN ”AKTIVERNE”:
- har også plads til DIG, der har mistet en og sidder derhjemme
og savner selskab. Kom til et par hyggetimer i samvær med andre
over en kop kaffe, hvor vi kan vende hverdagsproblemer
og sammen måske undgå, at de
bliver store. Desuden kan vi udveksle
gode ideer, som vi sammen måske kan
føre ud i livet – det kunne f.eks.
være ideer til busture.
v/ Herdis Rye og Birgit Slot.
Sted: Store klubrum
Tid: Torsdag i ulige uger kl. 13:00- 15:00
Deltagerantal: Min. 10 – max. 16
Brugerbetaling: Grundbeløb
 
SANG:
Har du lyst til at synge,
er du velkommen i vort glade selskab.
Vi synger såvel nye, som de gamle
sange.
Helge kommer med sin harmonika
i lige uger.
Solveig sidder ved klaveret i ulige uger.
Sted: Store klubrum
Tid: Tirsdag kl. 14:30 - 15:45
Brugerbetaling: Grundbeløb
 
 SELVBIOGRAFI:
Har du på et tidspunkt tænkt:
Hvem er jeg?
Hvordan var min barndom?
Hvordan var mine forældre?
Hvordan var min ungdom?
Hvordan var jeg i skolen - kammerater?
Hvordan var mit job?
Hvordan er ægteskab - samlever - børn?
Hvordan er jeg over for min familie - venner m. m.?
Prøv at komme til den aktivitet ”SELVBIOGRAFI” og få udarbej-
det din egen selvbiografi med hjælp af ”Tovholder” Ingrid
Kristensen.
Sted: Lille Klubrum
Tid: Torsdag kl. 09:00 - 11:30
Deltagerantal: Min. 4 - max. 8
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
SLÆGTSFORSKNING:
“Om du flyver omkring eller står og slår rod bli’r der spor af din fod”.
Vi vil på kurset finde nogle af de spor, vores gamle aner har sat.
I jagten på anerne vil vi primært bruge de elektroniske kilder, og vi vil
bruge Danmarkshistorien og lokalhistorien til at gøre slægten ”lev-
ende”.
Vi vil give tips og tricks til, hvordan I sikrer jeres fortælling, så jeres
store arbejde ikke går tabt, men forbliver et spændende stykke
slægts- og Danmarkshistorie til glæde for jeres efterkommere.
Der er plads til både begyndere og øvede, men et vist kendskab til
EDB vil være en fordel, da vi bruger Internettet i vores søgning.
Vi søger efter en underviser, ellers må holdet køre ved selvhjælp.
Sted: Store Klubrum
Tid: Tirsdag kl. 12:15-14:15
Deltagerantal: Min. 4 - max. 10
Brugerbetaling: 1/2 Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
SPANSK FOR BEGYNDERE:
Vi prøver at få et spansk hold for begyndere til at fungere.
Vi har fået henvendelse fra bruger af Aktivitetshuset.
Nu kan vi se hvor mange der tilmelder sig, og om vi kan få fat i en
underviser. Kender du en der kan undervise i spansk, så henvend
dig til Receptionen tlf.: 8780 3540.
Sted: Tusindfryd
Tid: Tirsdag fra 13,00 - 15,00
Deltagerantal: Max 10
Brugerbetaling: Aktivietstakst (+ grundbeløb)
 
STRIKNING:
1 ret – 1 vrang.....skal vi se,
om vi kan danne et hold for de
strikkeglade, så vi kan hjælpe
hinanden med at holde masken ??!!
v/ Inga Jensen og Kirsten Steffensen.
Sted: Finværkstedet
Tid: Onsdag kl. 13:00-15:00
Deltagerantal: Min. 4 - max 25
Brugerbetaling:
Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
TRÆDREJNING:
Her kan du lære, hvordan en
træklods ved hjælp af trædrejnings-
maskine kan blive udformet til træ-
skåle, træfigurer m.m. Kursister skal selv medbringe træ.
Sted: Grovværkstedet
Tid: Mandag: Hold 1 kl. 9:00 - 12:00 Torben Jacobsen
Tirsdag: Hold 2 kl. 09:00 - 12:00 Torben Jacobsen
Onsdag: Hold 3 kl. 09:00 - 12:00 Lars Christensen
Torsdag: Hold 4 kl. 09:00 - 12:00 Andreas Breuer
Deltagerantal: Min 3 - max 4
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
 TRÆVÆRKSTED:
Træværk-stedet fungerer som åbent værksted, hvor du, når du har
betalt brugerbetaling for brug af træværkstedet, indenfor husets
åbningstid kan komme og gå, som det passer dig –
DOG vil værkstedet i løbet af ugen være reserveret til specielle
holdaktiviteter – reservation dog på betingelse af, at aktiviteterne
kommer i gang.
Medbring selv de materialer, du har brug for til dit arbejde. I værk-
stedet findes forskellige maskiner og håndværktøj.
NYT!
Aktivitetshuset er 100% brugerstyret, derfor er vi ikke underlagt
Arbejdsmiljøloven.
Værkstedets maskiner, er der egen forsikring, der dækker, vær
opmærksom,pas godt på dig selv og hinanden.
Sted: Træværkstedet
Tid: Mandag, onsdag og torsdag kl. 12:00-15:45
Fredag kl. 9:00-11.30
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
TYSK: - for let øvede (Hold 1):
Med støtte i en grundbog og lette skriftlige øvelser foregår aktiviteten på
en sådan måde, at alle kan få noget ud af det. Der arbejdes også med
andre materialer, f.eks. små avisartikler og lignende. Det sociale
samvær og humor prioriteres højt. Vi skulle jo gerne gå glade hjem.
v/ Hans Frederiksen
Hold 1: Sted: Tusindfryd ● Tid: Mandag kl. 10:00-11:30
Deltagerantal: Min. 4 - max. 10
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
 TYSK: - for øvede (Hold 2):
Vi arbejder med skriftlige øvelser og undlader ikke grammatikken, tvær-
timod bevæger vi os lidt ind på dens vanskeligere sider.
Læseteksterne er især skønlitteratur i let forenklet form samt tekster fra
tyske blade og aviser. Samtale på grundlag af oplæg fra deltagerne. Der
kan være en del hjemmearbejde, der naturligvis er frivilligt.
v /Hans Frederiksen
Hold 2: Sted: Store Klubrum ● Tid: Tirsdag kl. 10:35-12:00
Deltagerantal: Max 16
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
TYSK: - for begyndere (Hold 3):
Havde du ikke tysk, da du gik i skole og har du ikke senere haft mulighed
for at lære det, så er dette tyskhold noget for dig.
Vi bruger bogen ”Tysk til rejsebrug og daglig tale”.
Med dén bog som støtte kommer vi igennem mange hverdagssitua-
tioner, hvor man stifter bekendtskab med et ordforråd, man kan have
glæde af både på ferieturen og sammen med tyske turister her.
v /Erich W. Mohr - Jørn Thuner
Hold 3: Sted: Lille Klubrum ● Tid: Hold 3 Tirsdag kl. 09:00-10:25
Deltagerantal: Min. 5 - max 10
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
VÆVNING
Du kan selv sætte dit præg. Det kan være viskestykker - puder - dække-
servietter eller andet til boligen.
v/ Ida Andersen
Sted: Finværkstedet ● Tid: Torsdag kl. 09:00 -12:00
Deltagerantal: Max 6
Brugerbetaling: Aktivitetstakst (+ grundbeløb)
 
 
Aktivitetshuset | Ålykkecentret 5, 8300 Odder  | Tlf.: 87803540 | aktiv.hus@gmail.com