BRUGERBETALING
For at kunne være bruger af huset skal man betale brugerbetaling, der omfatter en grundtakst samt en aktivitetstakst pr. aktivitet, man deltager i. Brugerbetalingen omfatter ikke materialeudgifter o.lign..
Brugerbetalingen for en hel sæson opkræves ved sæsonstart, med mindre andet er aftalt.
Taksterne er de samme, uanset hvornår indenfor ovennævnte perioder man starter, og gælder for den aktuelle periode.
Brugerbetalingen tilbagebetales ikke ved betalerens ophør som deltager på en aktivitet eller ophør som bruger af Aktivitetshuset.
Taksterne sættes for et Aktivitetsår med ikrafttræden fra 01.09.
Taksterne for et kommende år bekendtgøres ved opslag i Aktivitetshuset, så snart de er kendte.

Betalingsprocedure:
-  I f.b.m. tilmelding til huset / aktivitet(er) henvender du dig til Aktivitetshusets Kontaktudvalg, der registrerer dig med navn, adresse, tlf.nr., CPR-nr. samt selvfølgelig hvad din brugerbetaling skal omfatte (i  hæftet ”Aktivitetshusets Aktivitetstilbud” finder du en talon, som du kan udfylde, klippe ud og medbringe).
-  Du vil herefter med posten modtage opkrævninger på brugerbetalingsbeløbet til indbetaling på posthuset / via din bank / via netbank / via betalingsservice (- du kan altså ikke betale direkte til Aktivitetshuset).

Takster for sæsonen 2017-2018:

 

 

Årstakst

2017-2018

Grundtakst

       520,-

Aktivitetstakst for ugl. akt. pr aktivitet *

        120,-

Aktivitetstakst for aktivitet, der kører hveranden uge.

          60,-

Aktivitetstakst for aktivitet, der kører en gang pr. mrd.

          30,-

Temaaktivitetssats pr, aktivitet

          60,-

 

*
Se i øvrigt under den enkelte aktivitetsbeskrivelse.
 
Aktivitetshuset | Ålykkecentret 5, 8300 Odder  | Tlf.: 87803540 | aktiv.hus@gmail.com