Ret til ændringer forbeholdes -
i tilfælde af ændring vil dette hurtigst muligt meddeles ved opslag på
tavlen ved Aktivitetshusets reception.
 Flere tema-aktiviteter end de her nævnte kan komme på banen i
sæsonens løb - hold derfor øje med opslagstavlen.
 For deltagelse i tema-aktiviteterne kræves medlemskab af huset.
 Ved tilmelding til tema-aktiviteter med max.-begrænsning i
deltagerantal gælder Aktivitetshusets alm. tilmeldingsvilkår.
 
”UDFLUGT MED MINIBUSSEN”
Vi håber, at der også i den kommende
halvsæson vil være interesse
for at tage på ture med minibussen.
Det vil i efterår og vinter nok mest
dreje sig om korte ture.
Men interesserede opfordres til at
møde op til et forberedende møde
tirsdag d. 5. september kl. 13.00
i Lille klubrum. Så man kan være
medbestemmende om, hvor turene
skal gå hen.
NYT! Kun medlem af Huset, ingen aktivitetstakst
/ Udflugts Udvalget
Ernst Jensen, AkselClausen, Elly Arevad og Kresten Søgård

MOBILTELEFON/SMARTPHONE
Er der interesse , så prøver vi at få et hold igang.
Henvend dig i Receptionen og bliv skrevet op.
Navn + telefonnummer, så kontakter vi dig på et tidspunkt.
/Kontaktudvalget
 
”VENNERNES BUS”
Vi har en bus, og den skal ud at køre. Der vil hele året
blive lavet ture til forskellige steder i landet.
Alle udflugter vil blive annonceret på opslagstavlen
med tilmeldingsliste.
OBS! ”VENNERNES BUS” kan desuden bookes af aktivitetshold, udvalg eller
grupper af brugere til studieture, museumsbesøg, ”ud i det blå” -ture, m.v.
Retningslinier for reservering og brug af bussen:
Se bladrepanelet ved receptionen -Tavlen for Minibussen
 
”DRILLER DIN BÆRBARE COMPUTER?”
Går skærmen i sort eller er der noget, du ikke kan klare,
når du sidder med din bærbare computer?
Kontaktudvalget har fået en frivillig supporter, Henrik Riishøj, til at give råd og
vejledning vedr. computeren.
Så kan man henvende sig i Receptionen for at bestille tid til en aftale med
Henrik den første mandag i måneden i Store -Klubrum.
Ovenstående tilbud er kun for brugere af Aktivitetshuset
 
TEMA-AKTIVITET FILTNING
Har du lyst til at prøve våd filtning med sæbevand?
Du kan lave tørklæder, tasker, skåle m.m.
Tilmelding 28.08.2017
/Ilse
Sted: Finværkstedet - max 6 pr. hold. Betaling: Grundbeløb + tematakst
HOLD 1
Torsdag den 5.okt. kl. 9:00 - 15:30 ● Fredag den 6. okt. kl. 9:00 - 12:00
Torsdag den 9. nov. kl. 9:00 - 15:30 ● Fredag den 10. nov. kl. 9:00 - 12:00
 
HUNDE I AKTIVITETSHUSET
Kontaktudvalget har modtaget flere klager over at man
medbringer sin hund i Aktivitetshuset. Klagerne går på
at nogle har skræk og andre allergi over for
hundehår.
Kontaktudvalget har på brugernes vegne FORBUDT
at hunde og andre husdyr medtages i Aktivitetshuset.
Mvh Kontaktudvalget

BANKO-SPIL
Kontaktudvalget afholder bankospil
den 1. fredag i månederne fra og med
september til og med maj. Hvis ikke andet er
annonceret.
Plader købes fra kl. 13.10, hvor også kaffen er klar,
bankospillet foregår kl. 13.30 - ca. 16.00 i cafeen.
For deltagelse kræves gyldigt medlemskort til Aktivitetshuset eller gyldigt
banko-gæstekort. der kan købes i Aktivitetshusets reception for 40,- kr. pr. person.
Entrépris er 5,- kr. pr. gang for alle.
Medbring foruden gyldigt brugerbetalingsbevis/gæstekort også kaffekop + evt.
brød ..... så gi’r vi kaffen.
/ Kontaktudvalget

POLITISK MØDE
Onsdag d. 25. okt. 2017
kl. 13.30 - 15.30 i Cafeen
Politisk møde med de partier
der opstiller til
Byrådet
i november.
Se opslagstavlen
til september

INFO-ARRANGEMENTER
Tirsdag d. 3. okt. 2017
kl. 10.00
For dig, der ikke kender
Aktivitetshuset er der
rundvisning, der slutter med en
kop kaffe
og en
snak.
 
TILBUD PETANQUE
Brugerbetaling: Tema-aktivitetstakst (+ grundbeløb).
Petanquebanen ligger i gårdhaven og venter på, at
I finder sammen om at “lade kuglerne rulle”.
Brug af petanquebanen er et åbent tilbud til alle
brugere af Aktivitetshuset.
Banen skal bookes på kalender Aktivitetshusets
reception - muligt at booke banen ugens 5
hverdage minus tirsdag eftermiddage og fredag
formiddage.
Vi spiller hver onsdag kl. 10:00
/Kontaktudvalget

STORMØDET
Onsdag d. 24. januar 2018 kl. 13.30 - 15.30
Stormødet afholdes for ALLE brugere og frivillige i
Aktivitetshuset - et mødeforum for informationer
fra Kontaktudvalget og ikke mindst for dialog udvalget og
brugerne imellem. Dagsorden opslås forud for mødet med
mulighed for at sætte emner på dagsordenen. Ingen tilmelding
til mødet, der foregår i Ålykkecentrets Café,
 
VI MANGLER
FRIVILLIGE TIL:
/ Kontaktudvalget
KØKKEN / KAFFETJANS
om formiddagen i Caféen
og om
eftermiddagen til holdene
i Aktivitetshuset.
Er du interesseret så
kontakt: Birgitte på:
2546 1770
og til RECEPTIONEN
Kontakt: Lis Pørtner
8780 3540
Mandag - onsdag formiddag
 
HAR DU...
...ideer til kommende
tema-aktiviteter
og eller
arrangementer,
må du ikke
tøve med at
skrive dem
ned på en
seddel
sammen med dit
navn og tlf.nr. og lægge sedlen i
“kassen” ved Aktivitetshusets reception
- vi vil så efterfølgende evt. kontakte dig
for uddybning af dine tanker om sagen.
 
Aktivitetshuset
Ålykkecentret 5 . 8300 Odder . Tlf.: 8780 3540
www.aktivitetshusetodder.dk
Aktivitetshuset | Ålykkecentret 5, 8300 Odder  | Tlf.: 87803540 | aktiv.hus@gmail.com